องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐  www.facebook.อบต.นาจำปา นาจำปา  043-840512,043-840513 

 
 
 • 5 ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติ
  เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นวันชาติของไทย
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา (อย่างไม่เป็นทางการ)
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต ... new
 รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปาและสมาชิกส ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา    อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธู์     เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่ว ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา    อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธู์     เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่ว ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองแวงแสน หมู่ที่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา เรื่อง ประกาศผู้ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
5 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา  ณ หอประชุมอำเภอดอนจาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา ณ หอป ... new
 อ่านต่อ... 
 
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา ... new
อ่านต่อ... 
 
รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา
รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปาแล ...
 อ่านต่อ... 
 
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ใส่ใจสุขภาพ
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ใส่ใจสุขภาพ ...
        อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองแวงแสน หมู่ที่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา เรื่อง ประกาศผู้ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา เรื่อง ยกเลิกร่างขอบเขตงาน หรือคุณลักณะของพัสดุ โครงการจัดซื้อ รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา เรื่อง ยกเลิกร่ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา ตารางแสดงวงเงินง ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา เรื่องเผยแพร่การ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
more ...
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เข้าระบบ
เช็คเมล
กาฬสินธุ์
สมาคมพนักงานเทศบาล
บางกอกไอเดีย
ราคากลางวัสดุ
โยธาไทย
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน111
ฐานข้อมูล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
แบบรายงานการประเมินมาตรฐาน อปท.
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาล
otop
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวีออนไลน์
ระบบบันทึกบัญชีขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น